Βεβαιώσεις φοίτησης για voucher

Όσοι γονείς/κηδεμόνες χρειάζονται βεβαίωση φοίτησης για τα voucher μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του σχολείου στο σύνδεσμο επικοινωνία, να συμπληρώσουν μια κενή αίτηση και να τη στείλουν με email στο σχολείο.