Εκδρομές-Πρακτορεία

Σχολικό Έτος 2019 - 2020

  • Επιλογή Πρακτορείου Για την Εκδρομή της Α’ Τάξης στα Τρίκαλα

Σήμερα Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13.30 στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του με σκοπό την επιλογή πρακτορείου το οποίο θα αναλάβει την εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Α Τάξη του σχολείου στα Τρίκαλα από 15/3/2020 μέχρι 16/3/2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ. Β’/6-3-2017) και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων με αρ. πρωτ. 40/24-1-2020  από το Διευθυντή

Ο Διευθυντής  ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη οκτώ (8) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία :

1.            IQ Holidays

2.            Travel Project

3.            Happy Days Travel

4.            Manessis

5.            Zorpidis Travel Services

6.            Forever Travel

7.            Tempi Holidays

8.            Travel Bug

Η επιτροπή εξέτασε ως προς το τυπικό τους μέρος όλες τις υπόλοιπες προσφορές των πρακτορείων, για το αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφάσισε να απορρίψει λόγω ελλιπών δικαιολογητικών τις προσφορές των πρακτορείων Manessis, Forever Travel, Tempi Holidays και Travel Bug χωρίς να προχωρήσει σε εξέταση του οικονομικού σκέλους της προσφοράς.

Στη συνέχεια, απεικόνισε στοιχεία των εναπομεινάντων προσφορών σε πίνακες με κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων του Διευθυντή, με αρ. πρωτ. 40/24-1-2020.

 Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου, την πληρότητα του φακέλου της προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων,

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

να αναθέσει την διενέργεια της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου στα Τρίκαλα στο  πρακτορείο Happy Days Travel, και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό διότι η προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου πληροί σε απόλυτο βαθμό τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί σύμφωνα με την προκήρυξη

Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου έγινε με βασικό κριτήριο τo συμφερότερo για τους μαθητές  πακέτο διαμονής όπου η τελική τιμή ανά άτομο διαμορφώνεται στα € 75  με διαμονή στο ξενοδοχείο Galery Aet Hotel 4* :

α/αΌνομα ΠρακτορείουΞενοδοχείοΗμιατροφήΔιαθεσιμότηταΤιμήΕκπτώσειςΠαρατηρήσεις
1IQ HolidaysMouzaki Palace Hotel 4*Ναι σε μπουφέΝαι55 €Μία Δωρεάν ΣυμμετοχήΕκτός Προκύρηξης
Dinas Hotel 3*Ναι σε μενούΝαι55 €Εκτός Προκύρηξης
2Zorpidis Travel ServicesGallery Art 4*ΝαιΝαι110 €  
3Travel ProjectGallery Art 4*Ναι σε μπουφέΌχι70 €2 Μισές Συμμετοχές 
4Happy Days TravelGallery Art 4*Ναι σε μπουφέΝαι75 €100 € για τους οικονομικά ασθενέστερους μαθητές 

Εξέταση Ένστασης για την Εκδρομή της Γ’ Τάξης στην Θεσσαλονίκη

Πρακτικό Εξέτασης Ένστασης

Επιλογή Πρακτορείου Για την Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Σήμερα Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13.30 στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του με σκοπό την επιλογή πρακτορείου το οποίο θα αναλάβει την εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Γ Τάξη του σχολείου στη Θεσσαλονίκη από 9/12/2019 μέχρι 13/12/2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ. Β’/6-3-2017) και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων με αρ. πρωτ. 670/25-10-

 

Ο Διευθυντής  ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη τρεις (3) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία :

  1. Travel Project
  2. Manessis
  3. OnLineHolidays.gr

H επιτροπή δεν έκανε δεκτή την προσφορά του πρακτορείου Connection Travel, επειδή κατατέθηκε με email κάτι που σύμφωνα με την προκήρυξη δεν γίνεται αποδεκτό

Η επιτροπή εξέτασε ως προς το τυπικό τους μέρος όλες τις υπόλοιπες προσφορές των πρακτορείων, για το αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια, απεικόνισε στοιχεία των προσφορών σε πίνακες με κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων του Διευθυντή, με αρ.πρωτ. 670/25-10-2019  .

 

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου, την πληρότητα του φακέλου της προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων,

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

να αναθέσει την διενέργεια της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου στη Θεσσαλονίκη στο  πρακτορείο OnlineHolidays.gr, και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό διότι η προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου πληροί σε απόλυτο βαθμό τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί σύμφωνα με την προκήρυξη

Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου έγινε με βασικό κριτήριο τo συμφερότερo για τους μαθητές  πακέτο διαμονής όπου η τελική τιμή ανά άτομο διαμορφώνεται στα 215€  με διαμονή στο ξενοδοχείο Golden Star City Resort 4*

 

α/α

Στοιχεία Ταξιδιωτικού Γραφείου

Ειδικό σήμα HATTA

Ασφάλιση (υποχρεωτική – πρόσθετη)

Ξενοδοχείο

Βεβαίωση Ξενοδοχείου για κράτηση

Παπατηρήσεις

1

Travel Project

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Tobacco Hotel 4* 189€

 

OXI

Εντός Πόλης Εκτός Προκύρηξης

Avalon Hotel 4* – Θέρμη 189€

(Ημιδιατροφή σε μπουφέ)

ΟΧΙ

 

2

Manessis

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Golden StarCity Resort Hotel 4*

230€

(Ημιδιατροφή σε μπουφέ)

OXI

 

3

OnlineHolidays.gr

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Golden StarCity Resort Hotel 4*

215€

(Ημιδιατροφή σε μπουφέ)

ΝΑΙ

 

Πρακτικό Επιλογής Πρακτορείου

Επιλογή Πρακτορείου Για την Εκδρομή στο Βουκουρέστι

Σήμερα Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13.00 στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, συγκεντρώθηκε ύστερα από πρόσκλησή του με σκοπό την επιλογή πρακτορείου το οποίο θα αναλάβει την εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει το σχολείο μας στο Βουκουρέστι από 5/3/2020 μέχρι 9/3/2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ. Β’/6-3-2017) και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων με αρ. πρωτ. 657/18-10-2019  από το Διευθυντή, η επιτροπή επιλογής

Ο Διευθυντής  ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη πέντε (5) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία :

  1. Mazi Travel & Events
  2. IQ Holidays
  3. Travel Project
  4. Zorpidis travel services
  5. Manessis

Η επιτροπή εξέτασε ως προς το τυπικό τους μέρος όλες τις υπόλοιπες προσφορές των πρακτορείων, για το αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια, απεικόνισε στοιχεία των προσφορών σε πίνακες με κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων του Διευθυντή, με αρ.πρωτ. 657/18-10-2019  .

 

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου, την πληρότητα του φακέλου της προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων,

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

 να αναθέσει την διενέργεια της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου στο Βουκουρέστι στο  πρακτορείο IQ Holidays, και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό διότι η προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου πληροί σε απόλυτο βαθμό τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί σύμφωνα με την προκήρυξη

Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου έγινε με βασικό κριτήριο τo συμφερότερo για τους μαθητές  πακέτο διαμονής όπου η τελική τιμή ανά άτομο διαμορφώνεται στα 455€  με διαμονή στο ξενοδοχείο Capitol Hotel 4*

 

 

α/α

Στοιχεία Ταξιδιωτικού Γραφείου

Μεταφορικό μέσο

Προσθετες προδιαγραφές

Ειδικό σήμα HATTA

Ασφάλιση (υποχρεωτική – πρόσθετη)

Επιβάρυνση ανά μαθητή

Ξενοδοχείο

Παπατηρήσεις

1

Mazi Travel & Events

Aegean 5/3 8:25 – 10:05

Aegean 9/3 10:40 – 12:15

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Central 4* 413€ (Ημιδιατροφή)

Ελάχιστος αριθμός μαθητών 15

Bucharest Comfort Suites 4* 434€

(Ημιδιατροφή)

RIN  4* Grand 467€ (Ημιδιατροφή)

2

IQ Holidays

Aegean 5/3 8:25 – 10:05

Aegean 9/3 10:40 – 12:15

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

RIN Central 4* 435€ (Ημιδιατροφή με μενού)

 

PULLMAN Bucharest 4* 440€ (Ημιδιατροφή με μενού)

International Bucharest 4* 445€ (Ημιδιατροφή με μενού)

Capitol Hotel 4* 455€ (Ημιδιατροφή σε μπουφέ)

3

Travel Project

Aegean 8:25 – 10:05

Aegean 10:40 – 12:15

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Central 4* 330€ (Ημιδιατροφή με μενού)

3 Διανυκτερεύσεις

Minerva 4* 340€ (Ημιδιατροφή με μενού)

4

Zorpidis travel services

Aegean 5/3 πρωινή

Aegean 9/3 απογευματινή

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Capitol Hotel 4* 460€ (Ημιδιατροφή σε μπουφέ)

2 συμμετοχές με 25% έκπτωση

5

Manessis

 

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

RIN Hotel 4* 480€ (Ημιδιατροφή με μενού)

 

Πρακτικό Επιλογής Πρακτορείου

Σχολικό Έτος 2018 - 2019

Επιλογή Πρακτορείου Για την Εκδρομή της Β Τάξης στον Βόλο

Επιλογή Πρακτορείου για την Εκδρομή της Γ’ Τάξης στα Χανιά

Πρακτικό Επιλογής Πρακτορείου

Σχολικό Έτος 2017 - 2018

Επιλογή Πρακτορείου Για την Εκδρομή της Β Τάξης στην Σύρο

 

Εκδρομή στο Μόναχο- Aποσφράγιση προσφορών

Στις 22 -12 – 2017 έγινε η αποσφράγιση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την εκδρομή της πολιτιστικής ομάδας στο ΜΟΝΑΧΟ. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο IQ Holidays για την τετραήμερη εκδρομή της πολιτιστικής ομάδας στο ΜΟΝΑΧΟ σε ξενοδοχείο 3* αστέρων στο ΜΟΝΑΧΟ.