Εκδρομές-Πρακτορεία

Σχολικό Έτος 2021 – 2022

 • Επιλογή Πρακτορείου για την Εκδρομή της Β’ Τάξης στην Ζάκυνθο

Σήμερα Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00 στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του με σκοπό την επιλογή πρακτορείου το οποίο θα αναλάβει την εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Β’ Τάξη του σχολείου στην Ζάκυνθο από 5 μέχρι 7/5/2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 456/τ. Β’/13-2-2020) και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων με αρ. πρωτ. 224/7-4-2022

Ο Διευθυντής  ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη εννέα (9) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία :

 1. PVS Travel
 2. Δωδώνη Travel
 3. Olympic Travel
 4. Zorpidis Travel Services
 5. @t Holidays
 6. Travel Project
 7. Forever Travel
 8. IQ Holidays
 9. Happy days Travel

Η επιτροπή εξέτασε ως προς το τυπικό τους μέρος τις υπόλοιπες προσφορές των πρακτορείων, για το αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια, απεικόνισε στοιχεία των προσφορών σε πίνακες με κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων του Διευθυντή, με αρ.πρωτ. 224/7-4-2022.

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου, την πληρότητα του φακέλου της προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων,

                         Αποφάσισε ομόφωνα

 να αναθέσει την διενέργεια της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου στην Ζάκυνθο στο  πρακτορείο IQ Holidays, και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό διότι η προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου πληροί σε απόλυτο βαθμό τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί σύμφωνα με την προκήρυξη

Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου έγινε με βασικό κριτήριο τo συμφερότερo για τους μαθητές  πακέτο διαμονής όπου η τελική τιμή ανά άτομο διαμορφώνεται στα 120  με διαμονή στο ξενοδοχείο Strada Marina Hotel 4*, σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες όπως αυτές φαίνονται παρακάτω  :

α/α Στοιχεία Ταξιδιωτικού Γραφείου Ειδικό σήμα HATTA Ασφάλιση (υποχρεωτική – πρόσθετη) Ξενοδοχείο Βεβαίωση Ξενοδοχείου για κράτηση Παρατηρήσεις
1 PVS Travel OXI OXI STRADA MARINA 4* 170€

PALATINO HOTEL 4* 150€

ΟΧΙ ·         Όχι Ασφαλιστική Ενημερότητα

·         Όχι Φορολογική Ενημερότητα

·         Όχι Αριθμός Συστεγαζόμενων Σχολείων

2 ΔΩΔΩΝΗ TRAVEL ΟΧΙ ΝΑΙ STRADA MARINA 4* 170€

PALATINO HOTEL 4* 145€

ΟΧΙ ·         Όχι Ασφαλιστική Ενημερότητα

·         Όχι Φορολογική Ενημερότητα

·         Όχι Αριθμός Συστεγαζόμενων Σχολείων

·         4 Δωρεάν Συμμετοχές 50%

3 OLYMPIC TRAVEL OXI OXI PALATINO HOTEL 4* 120€

DIANA PALACE HOTEL 4* 125€ (Εκτός Προκήρυξης)

ARION HOTEL ZANTE 4* 140€ (Εκτός Προκύρηξης)

ΟΧΙ ·         Όχι Ασφαλιστική Ενημερότητα

·         Όχι Φορολογική Ενημερότητα

·         Όχι Αριθμός Συστεγαζόμενων Σχολείων

4 Zorpidis Travel Services OXI NAI

NAI – Covid

STRADA MARINA 120€

GALAXY 175€ (Εκτός προκήρυξης)

OXI ·         Όχι Αριθμός Συστεγαζόμενων Σχολείων

·         3 Δωρεάν Συμμετοχές 50%

5 @t Holidays OXI NAI

NAI – Covid

ZANTE PARK 4* (Εκτός προκήρυξης) ΟΧΙ ·         Όχι Αριθμός Συστεγαζόμενων Σχολείων

·         3 Δωρεάν Συμμετοχές 50%

6 Travel Project ΝΑΙ ΝΑΙ STRADA MARINA 4* 155€

PALATINO HOTEL 4* 120€

ΝΑΙ ·         Δεν υπάρχουν άλλα σχολεία

·         3ήμερο ταξίδι για λαχειοφόρο μαθητών

·         3ήμερο ταξίδι για λαχειοφόρο συλλόγου γονέων

·         Rapid Test σε Ζάκυνθο

·         2 Αεροπορικά Εισιτήρια Ζάκυνθος – Αθήνα

·         6 Δωρεάν Συμμετοχές 50%

7 Forever Travel OXI NAI STRADA MARINA 4* 169€

PALATINO HOTEL 4* 149€*

NAI ·         Όχι Ασφαλιστική Ενημερότητα

·         Όχι Φορολογική Ενημερότητα

·         Όχι Αριθμός Συστεγαζόμενων Σχολείων

·         2 Δωρεάν Συμμετοχές 50%

·         Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής

8 IQ Holidays ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ – Covid

STRADA MARINA 4* 120€

PALATINO HOTEL 4* 110€

ARION HOTEL 4* 137€ (Εκτός προκήρυξης)

MAJESTIC HOTEL 4* 135€ (Εκτός προκήρυξης)

DIANA PALACE 4* 128€ (Εκτός προκήρυξης)

ZANTE PARK RESORT 5* 145€ (Εκτός προκήρυξης)

NAI (Μόνο στο STRADA MARINA και το DIANA) ·         Τρείς (03) δωρεάν συμμετοχές

·         Έκπτωση 35% για κάθε μαθητή πάνω από τους 35 στην αναγραφόμενη τιμή

·         ΙΧ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ, καθώς

·         κινητό τηλέφωνο

9 Happy days Travel NAI NAI

ΝΑΙ -COVID

AQUA BAY 5* 155 € (Εκτός προκήρυξης)

PALATINO HOTEL 4* 165€

NAI ·         4 Δωρεάν Μισές Συμμετοχές

·         Δεν υπάρχει άλλο σχολείο στο ξενοδοχείο

·         Κινητό Τηλέφωνο

·         Εξαργύρωση voucher από 3ο Γυμνάσιο

 • Επιλογή Πρακτορείου για την Εκδρομή της A’ Τάξης στην Πάτρα

Σήμερα Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 12.30 στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του με σκοπό την επιλογή πρακτορείου το οποίο θα αναλάβει την εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Α’ Τάξη του σχολείου στην Πάτρα από 5 μέχρι 7/5/2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 456/τ. Β’/13-2-2020) και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων με αρ. πρωτ. 162/18-3-2022

Η επιτροπή εξέτασε ως προς το τυπικό τους μέρος τις υπόλοιπες προσφορές των πρακτορείων, για το αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια, απεικόνισε στοιχεία των προσφορών σε πίνακες με κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων του Διευθυντή, με αρ.πρωτ. 162/18-3-2022.

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου, την πληρότητα του φακέλου της προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων,

                         Αποφάσισε ομόφωνα

 να αναθέσει την διενέργεια της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου στην Πάτρα στο  πρακτορείο Happy days Travel, και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό διότι η προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου πληροί σε απόλυτο βαθμό τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί σύμφωνα με την προκήρυξη

Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου έγινε με βασικό κριτήριο τo συμφερότερo για τους μαθητές  πακέτο διαμονής όπου η τελική τιμή ανά άτομο διαμορφώνεται στα 160  με διαμονή στο ξενοδοχείο Poseidon Palace 4*, σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες όπως αυτές φαίνονται παρακάτω  :

α/α Στοιχεία Ταξιδιωτικού Γραφείου Ειδικό σήμα HATTA Ασφάλιση (υποχρεωτική – πρόσθετη) Ξενοδοχείο Βεβαίωση Ξενοδοχείου για κράτηση Παρατηρήσεις
1 Sergiani Travel OXI NAI Poseidon Palace 4* 169€ ΟΧΙ ·         Όχι Ασφαλιστική Ενημερότητα

·         Όχι Φορολογική Ενημερότητα

·         Όχι Αριθμός Συστεγαζόμενων Σχολείων

2 TravelBug ΟΧΙ ΝΑΙ Porto Rio 4* 199€ ΟΧΙ ·         Όχι Ασφαλιστική Ενημερότητα

·         Όχι Φορολογική Ενημερότητα

·         Όχι Αριθμός Συστεγαζόμενων Σχολείων

·         2 Δωρεάν Συμμετοχές

3 Happy days Travel NAI NAI Poseidon Palace 4* 160€ NAI 5 Δωρεάν Μισές Συμμετοχές
 • Επιλογή Πρακτορείου για την Εκδρομή της Γ’ Τάξης στα Ιωάννινα

Σήμερα Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του με σκοπό την επιλογή πρακτορείου το οποίο θα αναλάβει την εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Γ Τάξη του σχολείου στα Ιωάννινα από 15/12/2021 μέχρι 19/12/2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 456/τ. Β’/13-2-2020) και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων με αρ. πρωτ. 713/22-11-2021

Ο Διευθυντής  ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη τέσσερις (4) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία :

 1. Zorpidis Travel Services
 2. Vlassopoulos Travel Services
 3. @t Holidays
 4. OnLineHolidays.gr

Η επιτροπή εξέτασε ως προς το τυπικό τους μέρος τις υπόλοιπες προσφορές των πρακτορείων, για το αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια, απεικόνισε στοιχεία των προσφορών σε πίνακες με κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων του Διευθυντή, με αρ.πρωτ. 713/22-11-2021  .

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου, την πληρότητα του φακέλου της προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων,

Αποφάσισε ομόφωνα

 

να αναθέσει την διενέργεια της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου στα Ιωάννινα στο  πρακτορείο OnlineHolidays.gr, και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό διότι η προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου πληροί σε απόλυτο βαθμό τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί σύμφωνα με την προκήρυξη

Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου έγινε με βασικό κριτήριο τo συμφερότερo για τους μαθητές  πακέτο διαμονής όπου η τελική τιμή ανά άτομο διαμορφώνεται στα 270  με διαμονή στο ξενοδοχείο Epirus Palace Hotel & Spa 5*

α/α Στοιχεία Ταξιδιωτικού Γραφείου Ειδικό σήμα HATTA Ασφάλιση (υποχρεωτική – πρόσθετη) Ξενοδοχείο Βεβαίωση Ξενοδοχείου για κράτηση Παρατηρήσεις
1 Zorpidis Travel Services OXI NAI The LAKE 5* 305€ ΟΧΙ 1 Free
2 Vlassopoulos Travel Services ΟΧΙ ΝΑΙ Epirus Palace 5* 290€ NAI 3 Μισά Free
3 @t Holidays OXI ΝΑΙ The LAKE 5* 299€ OXI
4 Online Holidays NAI NAI Epirus Palace 5* 270€ NAI 3 Free

Σχολικό Έτος 2019 – 2020

 • Επιλογή Πρακτορείου Για την Εκδρομή της Α’ Τάξης στα Τρίκαλα

Σήμερα Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13.30 στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του με σκοπό την επιλογή πρακτορείου το οποίο θα αναλάβει την εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Α Τάξη του σχολείου στα Τρίκαλα από 15/3/2020 μέχρι 16/3/2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ. Β’/6-3-2017) και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων με αρ. πρωτ. 40/24-1-2020  από το Διευθυντή

Ο Διευθυντής  ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη οκτώ (8) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία :

1.            IQ Holidays

2.            Travel Project

3.            Happy Days Travel

4.            Manessis

5.            Zorpidis Travel Services

6.            Forever Travel

7.            Tempi Holidays

8.            Travel Bug

Η επιτροπή εξέτασε ως προς το τυπικό τους μέρος όλες τις υπόλοιπες προσφορές των πρακτορείων, για το αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφάσισε να απορρίψει λόγω ελλιπών δικαιολογητικών τις προσφορές των πρακτορείων Manessis, Forever Travel, Tempi Holidays και Travel Bug χωρίς να προχωρήσει σε εξέταση του οικονομικού σκέλους της προσφοράς.

Στη συνέχεια, απεικόνισε στοιχεία των εναπομεινάντων προσφορών σε πίνακες με κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων του Διευθυντή, με αρ. πρωτ. 40/24-1-2020.

 Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου, την πληρότητα του φακέλου της προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων,

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

να αναθέσει την διενέργεια της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου στα Τρίκαλα στο  πρακτορείο Happy Days Travel, και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό διότι η προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου πληροί σε απόλυτο βαθμό τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί σύμφωνα με την προκήρυξη

Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου έγινε με βασικό κριτήριο τo συμφερότερo για τους μαθητές  πακέτο διαμονής όπου η τελική τιμή ανά άτομο διαμορφώνεται στα € 75  με διαμονή στο ξενοδοχείο Galery Aet Hotel 4* :

α/α Όνομα Πρακτορείου Ξενοδοχείο Ημιατροφή Διαθεσιμότητα Τιμή Εκπτώσεις Παρατηρήσεις
1 IQ Holidays Mouzaki Palace Hotel 4* Ναι σε μπουφέ Ναι 55 € Μία Δωρεάν Συμμετοχή Εκτός Προκύρηξης
Dinas Hotel 3* Ναι σε μενού Ναι 55 € Εκτός Προκύρηξης
2 Zorpidis Travel Services Gallery Art 4* Ναι Ναι 110 €
3 Travel Project Gallery Art 4* Ναι σε μπουφέ Όχι 70 € 2 Μισές Συμμετοχές
4 Happy Days Travel Gallery Art 4* Ναι σε μπουφέ Ναι 75 € 100 € για τους οικονομικά ασθενέστερους μαθητές

Πρακτικό Επιλογής Πρακτορείου

Εξέταση Ένστασης για την Εκδρομή της Γ’ Τάξης στην Θεσσαλονίκη

Πρακτικό Εξέτασης Ένστασης

Επιλογή Πρακτορείου Για την Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη

Σήμερα Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13.30 στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του με σκοπό την επιλογή πρακτορείου το οποίο θα αναλάβει την εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Γ Τάξη του σχολείου στη Θεσσαλονίκη από 9/12/2019 μέχρι 13/12/2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ. Β’/6-3-2017) και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων με αρ. πρωτ. 670/25-10-

Ο Διευθυντής  ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη τρεις (3) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία :

 1. Travel Project
 2. Manessis
 3. OnLineHolidays.gr

H επιτροπή δεν έκανε δεκτή την προσφορά του πρακτορείου Connection Travel, επειδή κατατέθηκε με email κάτι που σύμφωνα με την προκήρυξη δεν γίνεται αποδεκτό

Η επιτροπή εξέτασε ως προς το τυπικό τους μέρος όλες τις υπόλοιπες προσφορές των πρακτορείων, για το αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια, απεικόνισε στοιχεία των προσφορών σε πίνακες με κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων του Διευθυντή, με αρ.πρωτ. 670/25-10-2019  .

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου, την πληρότητα του φακέλου της προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων,

Αποφάσισε ομόφωνα

 

να αναθέσει την διενέργεια της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου στη Θεσσαλονίκη στο  πρακτορείο OnlineHolidays.gr, και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό διότι η προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου πληροί σε απόλυτο βαθμό τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί σύμφωνα με την προκήρυξη

Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου έγινε με βασικό κριτήριο τo συμφερότερo για τους μαθητές  πακέτο διαμονής όπου η τελική τιμή ανά άτομο διαμορφώνεται στα 215€  με διαμονή στο ξενοδοχείο Golden Star City Resort 4*

α/α Στοιχεία Ταξιδιωτικού Γραφείου Ειδικό σήμα HATTA Ασφάλιση (υποχρεωτική – πρόσθετη) Ξενοδοχείο Βεβαίωση Ξενοδοχείου για κράτηση Παπατηρήσεις
1 Travel Project ΟΧΙ ΝΑΙ Tobacco Hotel 4* 189€ OXI Εντός Πόλης Εκτός Προκύρηξης
Avalon Hotel 4* – Θέρμη 189€

(Ημιδιατροφή σε μπουφέ)

ΟΧΙ
2 Manessis ΝΑΙ ΝΑΙ Golden StarCity Resort Hotel 4*

230€

(Ημιδιατροφή σε μπουφέ)

OXI
3 OnlineHolidays.gr ΝΑΙ ΝΑΙ Golden StarCity Resort Hotel 4*

215€

(Ημιδιατροφή σε μπουφέ)

ΝΑΙ

Πρακτικό Επιλογής Πρακτορείου

Επιλογή Πρακτορείου Για την Εκδρομή στο Βουκουρέστι

Σήμερα Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13.00 στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, συγκεντρώθηκε ύστερα από πρόσκλησή του με σκοπό την επιλογή πρακτορείου το οποίο θα αναλάβει την εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει το σχολείο μας στο Βουκουρέστι από 5/3/2020 μέχρι 9/3/2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ. Β’/6-3-2017) και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων με αρ. πρωτ. 657/18-10-2019  από το Διευθυντή, η επιτροπή επιλογής

Ο Διευθυντής  ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη πέντε (5) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία :

 1. Mazi Travel & Events
 2. IQ Holidays
 3. Travel Project
 4. Zorpidis travel services
 5. Manessis

Η επιτροπή εξέτασε ως προς το τυπικό τους μέρος όλες τις υπόλοιπες προσφορές των πρακτορείων, για το αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια, απεικόνισε στοιχεία των προσφορών σε πίνακες με κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρακτορείων του Διευθυντή, με αρ.πρωτ. 657/18-10-2019  .

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου, την πληρότητα του φακέλου της προσφοράς και την αξιοπιστία των πρακτορείων,

Αποφάσισε ομόφωνα

 

 να αναθέσει την διενέργεια της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου στο Βουκουρέστι στο  πρακτορείο IQ Holidays, και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό διότι η προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου πληροί σε απόλυτο βαθμό τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί σύμφωνα με την προκήρυξη

Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου έγινε με βασικό κριτήριο τo συμφερότερo για τους μαθητές  πακέτο διαμονής όπου η τελική τιμή ανά άτομο διαμορφώνεται στα 455€  με διαμονή στο ξενοδοχείο Capitol Hotel 4*

α/α Στοιχεία Ταξιδιωτικού Γραφείου Μεταφορικό μέσο

Προσθετες προδιαγραφές

Ειδικό σήμα HATTA Ασφάλιση (υποχρεωτική – πρόσθετη) Επιβάρυνση ανά μαθητή Ξενοδοχείο Παπατηρήσεις
1 Mazi Travel & Events Aegean 5/3 8:25 – 10:05

Aegean 9/3 10:40 – 12:15

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Central 4* 413€ (Ημιδιατροφή) Ελάχιστος αριθμός μαθητών 15
Bucharest Comfort Suites 4* 434€

(Ημιδιατροφή)

RIN  4* Grand 467€ (Ημιδιατροφή)
2 IQ Holidays Aegean 5/3 8:25 – 10:05

Aegean 9/3 10:40 – 12:15

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ RIN Central 4* 435€ (Ημιδιατροφή με μενού)
PULLMAN Bucharest 4* 440€ (Ημιδιατροφή με μενού)
International Bucharest 4* 445€ (Ημιδιατροφή με μενού)
Capitol Hotel 4* 455€ (Ημιδιατροφή σε μπουφέ)
3 Travel Project Aegean 8:25 – 10:05

Aegean 10:40 – 12:15

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Central 4* 330€ (Ημιδιατροφή με μενού) 3 Διανυκτερεύσεις
Minerva 4* 340€ (Ημιδιατροφή με μενού)
4 Zorpidis travel services Aegean 5/3 πρωινή

Aegean 9/3 απογευματινή

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Capitol Hotel 4* 460€ (Ημιδιατροφή σε μπουφέ) 2 συμμετοχές με 25% έκπτωση
5 Manessis ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ RIN Hotel 4* 480€ (Ημιδιατροφή με μενού)

Πρακτικό Επιλογής Πρακτορείου

Σχολικό Έτος 2018 – 2019

Επιλογή Πρακτορείου για την Εκδρομή της Γ’ Τάξης στα Χανιά

Πρακτικό Επιλογής Πρακτορείου

Σχολικό Έτος 2017 – 2018

 

Εκδρομή στο Μόναχο- Aποσφράγιση προσφορών

Στις 22 -12 – 2017 έγινε η αποσφράγιση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την εκδρομή της πολιτιστικής ομάδας στο ΜΟΝΑΧΟ. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο IQ Holidays για την τετραήμερη εκδρομή της πολιτιστικής ομάδας στο ΜΟΝΑΧΟ σε ξενοδοχείο 3* αστέρων στο ΜΟΝΑΧΟ.