Νέα ώρα εξέτασης

Λόγω καθυστέρησης στην έναρξη της εξέτασης της 1ης βάρδιας, η Α και η Β Τάξεις θα γράψουν εξετάσεις σήμερα 29/5 στις 12:30

Δεν προσμετρώνται οι απουσίες από κορωνοϊό

 Δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών έως πέντε ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, διευκρινίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που εστάλη στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Ειδικότερα, μετά την άρση των έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, διευκρινίστηκε ότι με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, οι εν λόγω απουσίες καταχωρίζονται αλλά δεν θα προσμετρηθούν.  Η απόφαση του Συλλόγου εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, μαζί με την οποία  προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση, επιδεικνυόμενης ταυτόχρονα στον Διευθυντή ή Προϊστάμενό των σχολικών μονάδων της αντίστοιχης βεβαίωσης θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR). Επιπλέον, προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που μαθητής νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο εξαιτίας νόσησης από κορωνοιό COVID-19, οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας. Οι παραπάνω απουσίες είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

E-CR.A.F.T. (Entrepreneurship, Creativity, and Arts for Future Teaching)

Επιχειρηματικότητα, δημιουργικότητα και τέχνες για τη μελλοντική διδασκαλία

Το έργο επικεντρώνεται στη δημιουργικότητα, στις πολύμορφες καλλιτεχνικές, οπτικές και πολιτιστικές εκφράσεις της, για να καινοτομήσει τη διδασκαλία που παρέχεται στις χώρες εταίρους, εισάγοντας λύσεις μάθησης βασισμένες σε παιχνίδια στην αξιολόγηση που αξιολογούν το δημιουργικό και επιχειρηματικό δυναμικό των μαθητών. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους νοοτροπίας με την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της χειροτεχνίας τους, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία και τη θέλησή τους να δοκιμάσουν τον εαυτό τους χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες επικοινωνίας 4.0. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, θα πραγματοποιηθούν δύο διεθνείς κινητικότητες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διαχείριση των εργαστηρίων δημιουργικότητας εμπνευσμένων από την τέχνη για την επιχειρηματικότητα και την ψηφιακή επικοινωνία 4.0 που είναι θεμελιώδεις στην πολιτιστική και δημιουργική οικονομία.

Η ιστοσελίδα του προγράμματος

Μη προσμέτρηση απουσιών που οφείλονται στην εποχική γρίπη

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 2005/31-5-2019), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση του εποχικού επιδημικού ρεύματος της γρίπης με μεγάλο αριθμό κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής, από τον Νοέμβριο 2022 έως και τον Μάρτιο 2023.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα ή του μαθητή αν είναι ενήλικος και με την προσκόμιση από πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, δηλαδή να αναφέρει πως ο μαθητής πάσχει από εποχική γρίπη και να περιέχει και το διάστημα που θα απουσιάσει από το σχολείο. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Η σχετική εγκύκλιος

Ψυχολόγος στο Σχολείο

Αγαπητοί μαθητές, γονείς και κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας από τις 24/11/2022 και κάθε Πέμπτη θα βρίσκεται η ψυχολόγος κ. Μάρα Φωτιάδου για να παρέχει υποστήριξη σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς προς το συμφέρον της σχολικής κοινότητας. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνση ώστε να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συνάντηση ή απευθείας με την ψυχολόγο κάθε Πέμπτη.