Για το σχολικό έτος 2021 – 2022 το 3ο ΓΕΛ μετέχει στα προγράμματα Blendi kai Selfie