Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης & Λαχανά, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής Τ.Κ. 14342
Τηλ: 2102513455, 2102514850, 2102514224
Fax: 2102586563
email: 3lyknfil@sch.gr

Χάρτης