Αγιασμός για την Νέα Σχολική Χρονιά

Ο Αγιασμός της Νέας Σχολικής Χρονιάς 2020 – 2021 θα γίνει την  Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Τα βιβλία θα διανεμηθούν στην Α’ τάξη μετά τον αγιασμό και επόμενη ημέρα 15 Σεπτεμβρίου στην Β’ και Γ’

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες που δεν έχουν προσκομίσει είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών στο σχολείο να το κάνουν μέχρι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, για να είναι δυνατός ο προγραμματισμός της διανομής των βιβλίων