Αγιασμός για την Νέα Σχολική Χρονιά

Ο Αγιασμός της Νέας Σχολικής Χρονιάς 2021 – 2022 θα γίνει την  Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 08:30 π.μ.

Τα βιβλία θα διανεμηθούν μετά τον αγιασμό.

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες που δεν έχουν προσκομίσει είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών στο σχολείο να το κάνουν μέχρι την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, για να είναι δυνατός ο προγραμματισμός της διανομής των βιβλίων.

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε πιστοποιητικό νόσησης μέχρι 6 μηνών, είτε υπεύθυνη δήλωση αρνητικού self-test που θα έχει γίνει το Σάββατο ή την Κυριακή