Πρόγραμμα Εξ’ Αποστάσεως Μαθημάτων

Πατώντας πάνω στο όνομα του καθηγητή ανοίγει το link για το μάθημα

Δευτέρα

ΩΡΑΑ1Α2Α3Β1Β2Γ1Γ2Γ3ΓΕΣ
9  ΔΙΩΧΝΟΥΛΕΛΗ
10ΜΗΤΣΙΟΣΜΗΤΣΙΟΣΣΑΜΑΡΑΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΛΕΛΗΔΙΩΧΝΟΥ
11ΑΛ ΙΝΣΑΟΥΪΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΤΑΡΑΤΣΑΜΠΕΡΝΑΛΗΣΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣΑΜΑΡΑΔΙΩΧΝΟΥ
12ΛΥΜΠΕΡΗΣΠΛΙΑΜΕΡΗΠΛΙΑΜΕΡΗΔΙΩΧΝΟΥΔΙΩΧΝΟΥΣΑΜΑΡΑΛΕΛΗ
13ΜΠΕΡΝΑΛΗΣΤΑΡΑΤΣΑΛΟΝΤΟΡΦΟΣ

Τρίτη

ΩΡΑΑ1Α2Α3Β1Β2ΓΑΠΓΘΠΓΠΥΓΟΙΚ
9ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΜΠΕΡΝΑΛΗΣΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
10ΜΗΤΣΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣΣΥΜΕΩΝΔΟΥΒΑΛΗΜΠΕΡΝΑΛΗΣΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
11ΜΗΤΣΙΟΣΤΑΡΑΤΣΑΑΛ ΙΝΣΑΟΥΪΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣΔΟΥΒΑΛΗΣΑΜΑΡΑΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ
12ΔΙΩΧΝΟΥΜΠΕΡΝΑΛΗΣΤΑΡΑΤΣΑΣΟΥΜΠΑΣΗΤΖΙΟΒΑΡΑΣΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ
13ΤΑΡΑΤΣΑΔΙΩΧΝΟΥ

Τετάρτη

ΩΡΑΑ1Α2Α3Β1Β2ΒΑΠΒΘΠ1ΒΘΠ2ΓΘΠΓΠΥΓΑΓΓ
9ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΠΑΤΣΙΛΙΒΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
10ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΠΑΤΣΙΛΙΒΑΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΛΕΛΗ
11ΛΕΛΗΣΟΥΜΠΑΣΗΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΜΠΕΡΝΑΛΗΣΜΗΤΣΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣΛΥΜΠΕΡΗΣΛΥΜΠΕΡΗΣ
12ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣΛΥΜΠΕΡΗΣΜΗΤΣΙΟΣΣΟΥΜΠΑΣΗ
13ΛΥΜΠΕΡΗΣΣΟΥΜΠΑΣΗ

Πέμπτη

ΩΡΑΑ1Α2Α3Β1Β2ΒΑΠΓΑΠΓΘΠΓΠΥΓΟΙΚΓΕΣ
9 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ
10ΣΑΜΑΡΑΣΥΜΕΩΝΠΑΤΣΙΛΙΒΑΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ
11ΜΗΤΣΙΟΣΛΕΛΗΔΙΩΧΝΟΥΜΠΕΡΝΑΛΗΣΣΟΥΜΠΑΣΗΛΥΜΠΕΡΗΣΛΥΜΠΕΡΗΣ
12ΣΟΥΜΠΑΣΗΜΗΤΣΙΟΣΛΕΛΗΤΑΡΑΤΣΑΤΖΙΟΒΑΡΑΣΑΛ ΙΝΣΑΟΥΪ
13ΣΥΜΕΩΝΜΠΕΡΝΑΛΗΣΛΥΜΠΕΡΗΣΛΟΝΤΟΡΦΟΣ

Παρασκευή

ΩΡΑΑ1Α2Α3Β1Β2ΒΑΠΒΘΠ1ΒΘΠ2ΓΑΠΓΘΠΓΠΥΓΟΙΚ
9 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
10ΔΙΩΧΝΟΥΔΟΥΒΑΛΗΣΟΥΜΠΑΣΗΣΥΜΕΩΝΛΕΛΗΣΑΜΑΡΑΤΑΡΑΤΣΑΤΑΡΑΤΣΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
11ΣΟΥΜΠΑΣΗΔΟΥΒΑΛΗΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣΛΕΛΗΣΥΜΕΩΝ ΤΑΡΑΤΣΑΤΑΡΑΤΣΑ
12ΣΥΜΕΩΝΣΟΥΜΠΑΣΗΛΥΜΠΕΡΗΣΜΠΕΡΝΑΛΗΣΜΗΤΣΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣΑΛ ΙΝΣΑΟΥΪ
13ΣΥΜΕΩΝΛΥΜΠΕΡΗΣΜΗΤΣΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ