Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων από 8/11/2021


    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
    1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1 Τζιοβάρας Απόστολος                   Γ1   Β2               Β2       Β2     Γ1                
2 Λέλη Αθηνά       Γ2 Α1 Β2 Β1 Α3 Β1                   Β1 Α2 Β2       Α3 Α2 Β1 Γ1 Γ3 Α1          
3 Σαμαρά Αθηνά       Α2 Α2 Α1 Γ1       Γ1 Α2 Α2   Α3 Α3   Γ1 Α3     Γ1 Α2 Α3   Α3 Α1         Α2 Γ1 Γ1 Α3
4 Συμεών Αγγελική Α1   Β1 ΒΑΠ Γ1             Γ1 Γ1 Α1 Β1 Γ1 Γ1 Α1       ΒΑΠ Γ1 Α1         Β1 Β1   ΒΑΠ Α1    
5 Διώχνου Ζωή Γ1 Γ1 Γ1 Γ1       Γ1 Γ1 ΒΑΠ Γ2       Γ2 Γ2   ΒΑΠ Γ1 Γ1         Γ1 Γ2 Γ2   Γ1 Γ1 Γ1   Γ2    
6 Στασινός Μηνάς     Γ2 Γ3   Β1 Β2 Β1 Α1 Α1   Γ2 Β1       Γ3 Γ3   Α1 Γ3       Β2 Γ3 Γ3 Α1         Γ3 Β1 Γ3
7 Μήτσιος Νικόλαος Β2 Α2 Α1 ΒΘΠ2   Α3   Α2 Α2 ΒΘΠ1 Α1       Α2 Α1 Α3 ΒΘΠ2       ΒΘΠ1 Α1 Α2               ΒΘΠ2 ΒΘΠ1 Β2 Α1
8 Κραββαρίτη Ευαγγελία Α3 Β1 Γ3   Β1     Γ2 Γ2   Α3 Γ3         Γ2 Γ2   Γ3 Β1 Α3 Γ3   Β1 Β1         Γ3 Γ3   Γ2 Γ2
9 Λυμπέρης Βασίλειος       ΒΘΠ1 Α3 Γ2 Α1     ΒΘΠ2 Α2   Γ2 Β1       ΒΘΠ1 Γ2 Α3 Α1 ΒΘΠ2   Β1 Γ2           Γ2 Γ2   Α2  
10 Ζυγουράκη Σταυρούλα Γ2 Γ2   Α1 Β2     Β2 Β2 Α2   Α3     Α1 Β2 Β1   Α2     Α1 Γ2 Γ2 Α1       Γ2 Γ2 Β1   Α3    
11 Βασιλειάδη Ευδοκία Α2 Α3 Β2         Γ2 Γ2 Α3   Β1         Γ2 Γ2 Β2 Β1                         Α2 Γ2 Γ2
12 Σούμπαση Σταυρούλα Β1 Α1   Α3 Γ2             Α1 Β2 Α2 Γ1 Β1 Α1   Γ3     Γ3 Α3   Α2 Γ1     Α3 Β2 Α2        
13 Μανωλά Αναστασία                                                         Α2 Α2 Α3 Α3 ΒΓερμ    
14 Σαρίκος Μιχαήλ   Β2 Α2   Γ3 Γ1   Α1 Α3 Γ2 Β1           Β2 Α2   Γ2   Γ2 Β1 Γ1           Α3 Α1 Γ1   Γ3  
15 Μπερναλής Θεοδόσιος           Γ3 Α3     Γ3 Γ3   Α1 Β2 Β2 Α2   Α3 Α1     Α2 Β2 Γ3 Γ3       Β2 Γ3          
16 Μπίνα Ανδριάνα Γ3 Γ3 Α3         Γ3 Γ3   Β2       Γ3 Γ3 Α2                 Α1 Α2 Β1     Β2 Α1   Α3 Β1