Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων από 20-24/9/2021


    Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
    1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1 Τζιοβάρας Απόστολος                   Β2             Β2 Β1               Γ1 Β1         Γ1      
2 Λέλη Αθηνά         Β3 Α2 Β2 Γ1 Α1 Β1 Γ2             Β2 Γ3 Α2 Β3 Β1 Α3 Α1         Α3            
3 Σαμαρά Αθηνά Α2 Γ1 Α3   Γ1 Α1   Α3 Α2   Α2 a2     Α2 Γ1 Α3 Α3             Γ1 Α3 Α3       Γ1 Α2 Γ1 Α1  
4 Συμεών Αγγελική Β1 Α1 Γ1 Γ1       Α1 Γ1 Γ1   Β1 Β1           Α1 Β1 Γ1 Γ1   Α1 Α1     Β1 Β1          
5 Διώχνου Ζωή Γ2   Γ2 Γ2 Β1 Γ1       Γ2 Γ1 Γ1 Γ1   Γ1 Γ2 Γ1 Γ1 Γ1             Β1 Γ1 Γ1 Γ1 Γ1 Γ2        
6 Στασινός Μηνάς Γ3 Β3 Γ3 Β2   Γ3           Α1 Α1 Β1       Α1   Β2 Γ2     Γ3 Γ3 Β3 Γ2       Α1 Γ3 Γ3 Γ3 Β1
7 Μήτσιος Νικόλαος Α3 Α2 Β2 Α1 Α1     Α2 Β3 Α1 Β2       Β1 Α3 Β3         Α3 Β3 Α2 Β1       Α1 Β2   Β1 Α1    
8 Κραββαρίτη Ευαγγελία Β3 Γ2   Β3 Γ3     Β3 Γ2   Γ3 Β2     Γ3 Β3   Γ2 Β3     Γ2 Γ2   Β2 Γ3     Γ3 Γ3   Β2 Γ2    
9 Γκρόπα Ευαγγελία           Α3 Α2               Α3 Α2                                      
10 Λυμπέρης Βασίλειος         Α3 Γ2 Β1       Β3 Γ2 Γ2 Α3       Α2 Γ2 Γ2 Α1 Β2 Α2 Β3             Β2 Γ2   Β1 Α1
11 Ζυγουράκη Σταυρούλα   Β2 Β1   Γ2 Β2 Α1 Β2 Α3 Α2             Γ2   Β1 Β3 Α2 Β3 Α1 Γ2 Γ2       Γ2 Γ2   Α3 Β2    
12 Μαριδάκη Κυριακή Α1 Γ2 Α2 Α3         Γ2 Β3 Β1   Α3   Β3 Β2 Α1 Γ2       Γ2 Γ2 Β1 Β3           Α2 Β3 Γ2 Β2  
13 Σούμπαση Σταυρούλα     Α1 Α2   Β1 Β3       Α3   Β3 Γ2     Α2   Β2 Α1   Α2 Β2   Α3 Γ2       Α1 Α3   Β1    
14 Σαρίκος Μιχαήλ Γ1 Α3 Β3 Β1       Γ2 Β2 Γ3         Γ2 Β1   Γ3 Α3         Γ1 Α2 Β2 Α1   Β3 Α2   Α1      
15 Μπερναλής Θεοδόσιος         Β2 Β3   Β1 Β1 Α3   Α3 Β2   Β2 Α1 Β1         Α1 Β1 Β2   Α2 Β3   Α2 Β3 Β3        
16 Αλ Ινσαουί Ραμζί   Γ3                   Γ3 Γ3       Γ3                   Γ3       Γ3        
17 Μπίνα Ανδριάνα Β2 Β1   Γ3 Α2     Γ3 Γ3   Α1 Β3     Α1 Γ3   Β3 Α2     Γ3 Γ3 Α3         Β2 Α3 Β1