Ενημέρωση Γονέων

Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου και ώρα 6:00 μ.μ θα γίνει ενημέρωση των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου για τρέχοντα θέματα και την επίδοση των μαθητών