Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής

Εκτύπωση Οριστικών Αιτήσεων Εγγραφής – Εγγραφή στο Σχολείο

Τα αποτελέσματα της πρώτης κατανομής θα είναι διαθέσιμα για τους
μαθητές/τριες και τους κηδεμόνες τους

από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, στις 5.00 μ.μ..

Οι μαθητές/τριες των οποίων η κατανομή έχει ολοκληρωθεί μπορούν να εκτυπώνουν την αίτησή τους, προκειμένου να την καταθέσουν στο σχολείο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση που θα προμηθευτούν από το σχολείο, και αποδεικτικό κατοικίας για τους μαθητές που θα εγγραφούν στην Α’ Τάξη), για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους από 2 Σεπτεμβρίου μέχρι την έναρξη των
μαθημάτων (11 Σεπτεμβρίου)
, όπως προβλέπεται στην με αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005).

2η Φάση Ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών

Οι μαθητές/τριες που δεν πρόλαβαν να κάνουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής μπορούν
να την υποβάλουν κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής στο
e-εγγραφές

από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 (09.00) έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (23.59).


Οι μαθητές/τριες που απορρίφθηκαν και έχουν υποβάλει ήδη αίτηση μπορούν να κάνουν διαγραφή της υπάρχουσας αίτησης και νέα αίτηση κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής στο e-εγγραφές

από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 (9.00π.μ.) έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (23.59).

Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2019–2020

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ– ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019–2020, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία,

από την 22α Μαΐου και ώρα 10:00 έως τη 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00

Η σχετική εγκύκλιος εδώ