Διαδικασία Δικαιολόγησης Απουσιών και Ένταξη στην Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση μαθητών που συγκατοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα

Προκειμένου να δικαιολογηθούν οι απουσίες 1ου και 2ου Τετραμήνου των μαθητών που συγκατοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, και για να ενταχθούν σε τμήματα Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών πρέπει να αποστείλουν ή να προσκομίσουν στο σχολείο μέχρι την Δευτέρα 19/4/2021  τα:

  •  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιολόγησης Απουσιών
  • Σφραγισμένο φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι συγκατοικούν με άτομο που πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους για τους σκοπούς που αναφέρονται στην περίπτωση α του άρθρου 1. Η δήλωση θα περιέχεται στον σφραγισμένο φάκελο

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για τα νοσήματα που περιλαμβάνονται στο αρχείο

Διευκρινήσεις για την διαδικασία

ΦΕΚ

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ EΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, αγαπητοί μαθητές

Την ερχόμενη Δευτέρα 12/4/2021 το σχολείο επιστρέφει στην δια ζώσης διδασκαλία. Για να έχουμε ομαλή επιστροφή παρακαλούμε, πριν έρθουν οι μαθητές τη Δευτέρα στο σχολείο:

  1. Να έχετε προμηθευτεί από φαρμακείο το self-test
  2. Να γίνει το test στον μαθητή, κατά προτίμηση την Κυριακή μεσημέρι ή απόγευμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα Οδηγίες προς τους Πολίτες (self-testing.gov.gr), ώστε σε περίπτωση θετικού ή μη έγκυρου αποτελέσματος να προλάβετε να προβείτε σε rapid test.
  3. Αν το test είναι αρνητικό, τότε μπορείτε να τυπώσετε την Σχολική Κάρτα του μαθητή και να έρθει στο σχολείο. Αν είναι θετικό ή μη έγκυρο θα πρέπει να γίνει rapid test.
  4. Αν δεν έχετε εκτυπωτή, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη Σχολική Κάρτα ηλεκτρονικά στο κινητό του μαθητή και παράλληλα να συμπληρώσετε χειρόγραφα και να υπογράψετε μία απλή σελίδα, όπου θα αναφέρετε ακριβώς ό,τι γράφει η Σχολική Κάρτα.
  5. Τη Σχολική Κάρτα (τυπωμένη ή χειρόγραφη) θα την επιδείξει ο μαθητής τη Δευτέρα, κατά την είσοδό του στο σχολείο. Ο μαθητής που δεν θα έχει Σχολική Κάρτα θα παραμείνει σε ειδικό χώρο εντός του σχολείου, και θα σας ζητηθεί να έρθετε να τον παραλάβετε.
  6. Επειδή ισχύουν ακόμα τα περιοριστικά μέτρα μετακίνησης, οι μαθητές τη Δευτέρα το πρωί θα πρέπει να έρθουν στο σχολείο έχοντας στείλει SMS 3 στο 13033. Στο σχολείο θα τους δοθεί βεβαίωση μετακίνησης, την οποια θα χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες μέρες για την μετάβαση προς και από το σχολείο

Βεβαιώσεις φοίτησης για voucher

Όσοι γονείς/κηδεμόνες χρειάζονται βεβαίωση φοίτησης για τα voucher μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του σχολείου στο σύνδεσμο επικοινωνία, να συμπληρώσουν μια κενή αίτηση και να τη στείλουν με email στο σχολείο.