Λειτουργία του Σχολείου τον Ιούλιο & τον Αύγουστο

Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το σχολείο θα είναι ανοικτό την Πέμπτη 4 Ιουλίου και μετά κάθε Παρασκευή από τις 8:30 μέχρι τις 13:15.

Ειδικά για εργασίες σχετικές με τα μηχανογραφικά δελτία το σχολείο θα είναι ανοικτό στις 9 και 15 Ιουλίου τις ίδιες ώρες